//////
Skip to content
 

TABLICE WYMIERALNOŚCI

Tablice wymieralności dla województw pol­skich — opublikowane przez GUS — bezspornie jednak dowodzą, iż nie ma u nas pod względem przeciętnego trwania życia różnic między województwami zachodnimi i położonymi w Polsce centralnej. Widać z tego przykładu, że nie ma sensu obliczać wieku zmarłych pochowanych na jakimś cmentarzu, jeśli nie mamy podstaw do sądzenia, iż odzwierciedlają oni wymieralność jakiejś populacji, której strukturę możemy odtworzyć. Np. gdy badamy wiek zmarłych, pochowanych na cmentarzach jakiejś określonej parafii, to obserwowane zmiany w cza­sie nie dowodzą, iż przeżywalność uległa zmianie. I tak, jeśli wzrośnie liczba urodzeń, to odpowiednio wzrośnie liczba zgonów dzieci i poważ­nie obniży się wiek zmarłych, choć w rzeczywistości wzrost rodności może być skutkiem większej przeżywalności dorosłych, w wyniku czego w danym okresie mniej ich będzie wśród zmarłych.

Leave a Reply