//////
Skip to content
 

ŚMIERĆ PRZYCHODZI CORAZ PÓŹNIEJ

Czas trwania życia pojedynczych ludzi — gdy są zachowane odpowie­dnie dokumenty — znamy dokładnie, oczywiście po ich zgonie. Gdy jednak chcemy określić wiek dożycia jakiejś grupy ludzkiej, to napoty­kamy poważne trudności. Tak np. charakteryzując trwanie życia jakiejś rodziny, można obliczyć sumę lat, które przeżyli wszyscy członkowie rodziny, i stwierdzić, ile przypada średnio lat życia na każdego osob­nika, zarówno od momentu urodzenia, jak i w innym określonym wieku; można też podać wiek, który przeżyła połowa jej członków, a więc wiek osobnika, który ma więcej i mniej lat od równych liczebnie grup pozostałych członków rodziny; można obliczyć, jaki odsetek zmarł w dzieciństwie; można wreszcie podać, w jakim wieku najczęściej umierali dorośli. W każdym przypadku otrzymamy jakąś informację o trwaniu życia w danej rodzinie, lecz za każdym razem otrzymamy odpowiedź na nieco inne pytanie. W rozważaniach demograficznych najbardziej popularnymi miarami trwania życia ludzkiego są następujące cztery wskaźniki: przeciętne trwanie życia, wiek prawdopodobny, umieralność niemowląt, normalne trwanie życia.

Leave a Reply