//////
Skip to content
 

ROZPIĘTOŚĆ MIĘDZY KRAJAMI

Rozpiętość między danymi dla poszczególnych krajów jest bardzo duża; męskie noworodki z Gabonu cechuje przeciętne trwanie życia 25 lat, zaś żeńskie noworodki szwedzkie ponad 75 lat. Na różnicach tych oczywiście poważnie ciąży nasilenie umieralności niemowląt. Jed­nak dalsze przeciętne trwanie życia osobników w późniejszym wieku też jest dłuższe w krajach bogatych niż w biednych. I tak np. 15-letni chłopiec hinduski (dane z lat 1951—1960) miał przed sobą 41,0 lat życia, zaś fiński (1956—1960) — 52,5; odpowiednio dziewczęta: 39,6 i 58,8.Jak było dawniej, nie umiemy dokładnie obliczyć. Znając jednak współzależności między poszczególnymi współczynnikami demograficz­nymi, można się ogólnie zorientować, jaka wielkość przeciętnego trwa­nia życia noworodka charakteryzowała dawniejsze populacje. Pomocna tu może być teoretyczna konstrukcja tzw. p o p u 1 ac j i zastojowej.

Leave a Reply