//////
Skip to content
 

PRZECIĘTNE TRWANIE ŻYCIA

W demografii dla określenia szansy przeżycia dalszych lat używa się specjalnej miary, którą określa się mianem przeciętnego trwa­nia życia lub dalszego przeciętnego trwania życia. Miara ta nieraz bywa źle rozumiana. Najczęściej nieporozumienie wynika z identyfiko­wania jej z przeciętnym wiekiem zmarłych. Dlatego więc warto tu chy­ba wykazać różnice między tymi obiema miarami. Przeciętny wiek zmarłych w danym okresie zależy nie tylko od długości trwania życia w danej populacji, ale i od jej składu wiekowego. Przeciętny wiek zmarłych szeregowców ńie może przekra­czać wieku, w którym się odbywa zasadniczą służbę wojskową; popu­lacja szeregowców oczywiście nie reprezentuje ogółu ludności. Nasuwa się zatem pytanie, czy osiadłe populacje spełniają ten warunek. Można się spodziewać, że im mniej liczna populacja, tym bardziej może być specyficzna pod względem składu wiekowego. Nieraz jednak i na du­żych obszarach mogą się wytwarzać specyficzne sytuacje.

Leave a Reply