//////
Skip to content
 

NA PODSTAWIE STRUKTURY WIEKU

Skoro nie wiemy, z jakiej populacji pochodzą zmarli, to na podstawie struktury ich wieku nic albo bardzo niewiele możemy powiedzieć o trwaniu ich życia. Przeciętne dalsze trwanie życia jest miarą informującą, ile średnio lat dalszego życia przypada na osobnika w określonym wieku w danej populacji. Do obliczenia tego wskaźnika konieczna jest znajomość nie tylko struktury zgonów; trzeba także wiedzieć, jak liczne są grupy wiekowe, z których pochodzą zmarli. Dla każdej grupy wiekowej (zwy­kle rocznej) oblicza się prawdopodobieństwo przeżycia najbliższego roku. Prawdopodobieństwa z kolejnych lat pozwalają obliczyć sumę lat pozostających osobnikowi do przeżycia.

Leave a Reply